Purshotham
Dr A Purshotham

Faculty Advisor

mm
M M Sai Prakash

Chief Advisor for Marketing

nihal
Nihal

Event Advisor

shravanth
G K V S Shravanth

Event Advisor